Vanlege spørsmål

Allment

 • Korleis samlar de inn så mange vektorar?

  Vektorfilene på denne nettstaden er anten lasta opp av brukarane våre, eller fanga opp av robotane våre frå offentlege ressursar. Mellom anna nedlastingsnettstader, bloggar og anna er med i det offentleg tilgjengelege materialet.

 • Kan eg bruka vektorfiler frå denne nettstaden fritt?

  Om du har lov til å bruka ein vektor til personleg bruk eller kommersielle prosjekt utan kostnad, er avhengig av lisensen opphavspersonane har brukt. Les README.txt, LICENSE.txt eller andre dokument inni .zip-arkivet for fleire opplysingar. Viss det ikkje finst opplysingar om lisensen, må du sjekka nettstaden til opphavspersonen for meir info.

Søkjer

 • Korleis verkar søket?

  Det verkar som alle søkjemotorar. Du skriv inn nokre stikkord for å skildra kva vektorar du ser etter, og får opp resultata.

 • Kvifor ser eg "Fann ingen vektorar"-meldinga?

  Sjølv om me har den største samlinga av vektorar, er det framleis grenser for kor mange vektorar me har. Det er fordi utformarane plar gje ut vektorane sine som betalte pakker heller enn gratisutgåver. Det tyder at du må betala ei avgift for å få bruka vektorane. For å gjera det lett for deg, laga me ein søkjeboks for vektorkatalogar, slik at du kan søkja direkte i vektordatabasen til partneren din.

Merking

 • Kva er merking?

  Merkelappar er ord som skildrar kvar einskild vektorfil. Søkjesystemet vårt finn merkelappar som høver søkjeordet ditt, slik at me finn dei vektorane du vil ha. Med meir nøyaktige og komplette merkelappar, blir søket meir nøyaktig og effektivt.

Lastar ned