Om oss

Kva er Vector.me?

Vector.me har ein stor database over gratis vektorgrafikk. Her kan du kjapt finna dei vektorfilene du treng ved å bla, eller ved å søkja gjennom heile samlinga på meir enn 150 000 vektorar.

Kvifor laga de til denne tenesta?

Vektorfiler er viktige formelement, som blir brukte kvar dag i utformingsarbeid. Det finst ingen god søkjemotor for gratis vektorar, med komplette og fleksible søkjemønster. Så me bestemte oss for å laga ein.